“Navštívte náš kúsok raja”

Milí priatelia,

náš Gazdovský dvor spolupracuje s občianskym združením ÚĽANSKÁ MOKRAĎ

Činnosť OZ ÚĽANSKÁ MOKRAĎ:

  • ochrana a starostlivosť kritériových a ohrozených druhov vtákov v chránenom vtáčom území Úľanská mokraď
  • budovanie vyhovujúcich plôch vhodných pre reprodukčné aktivity pre vodné vtáctvo
  • posilňovanie populácie ohrozených a kritických druhov vtákov viazaných svojim spôsobom života na vodné plochy a ich návrat do voľnej prírody v rámci reintrodukcie
  • vytvorenie zoo kútika za účelom environmentálnej a chovateľskej výchovy
  • podpora vzdelanosti v oblasti produkcie a následného spracovania farmárskych produktov s ohľadom na potreby zvierat a okolitú krajinu
  • vzdelávanie v oblasti nakladania s odpadmi a recyklácie odpadov
  • organizovanie tvorivých dielní

 

 Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane?

 Fyzická osoba

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €.


Potrebujete:

  1. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (toto vám na vaše požiadanie vystaví Váš zamestnávateľ)
  2. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% DANE (toto si prosím stiahnite a vyplňte Vy)

TU NÁJDEŠ POTREBNÉ TLAČIVÁ:

2% pre OZ Úľanská Mokraď

Tlačivá doručte daňovému úradu - môžte odovzdať aj u nás na dvore, odnesieme to na Daňový úrad za vás :-)

 

Právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Vyplňte údaje OZ Úľanská mokraď:

IČO: 50 200 381

Právna forma: občianske združenie

Názov: ÚĽANSKÁ MOKRAĎ

Adresa: Záhradná 545/5, Pusté Úľany, 925 28

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU !